RC Auta

RC Klub

Vznik klubu

Vznik klubu se datuje do roku 2004. Pár nadšenců, neúnavně hnaných vpřed následným dlouholetým předsedou klubu Pavlem Holubem, dalo dohromady své zkušenosti, vznikl klub, a ve sportovním areálu TJ Spartak Čelákovice nová asfaltová dráha. Dráha byla navržena tak, aby vyhovovala modelům v měřítku 1:10 a zároveň byla plně využita dostupná plocha.

Vzniklý RC Klub TJ Spartak Čelákovice začal působit jako samostatný oddíl v rámci TJ Spartak Čelákovice. Jak tomu u podobných zájmových aktivit bývá, tak se v průběhu času v klubu vytvořilo jádro nadšenců, kteří pro klubovou činnost a rozvoj klubových aktivit dýchají, obětují jim významnou část volného času, a prakticky tvoří náplň a směrují činnosti klubu. Na toto jádro je nabalena neméně důležitá skupina modelářských nadšenců, jak z řad členů, tak i nečlenů, kteří svou účastí na pořádaných akcích a svou podporou a dávají celé činnosti smysl.

Náplň činnosti klubu

Názory na to, na co by se měl klub ve své činnosti hlavně zaměřit, se vyvíjely společně s tím, jak přicházely nové zkušenosti, doplňovala se členská základna, přicházely možnosti dalšího rozvoje dráhy a zázemí. Od počátku se aktivity klubu zaměřovaly na pořádání akcí, které byly schopny oslovit jak začínající, tak i špičkové jezdce, dávající přednost nestresující a přátelské atmosféře. Pořádané seriály jsou vyváženou kombinací kategorií navržených tak, aby byly finančně únosné a umožnily plnohodnotně soupeřit na dráze, nikoli obsahem peněženky, a kategorií, které lze náročností považovat za srovnatelné celorepublikovým seriálům a mistrovstvím. To podtrhuje i to, že se v rámci klubových činností jezdí královská třída spalovacích modelů v měřítku 1:5 i speciality jako jsou RC motocykly.

Aktivity klubu směřují i nad rámec vlastního sportovního vyžití. Na úvodní podnět jednoho ze zájemců o členství jsme reagovali kompletní úpravou přístupových cest i zajištěním přístupu na vyvýšené stání, používané k řízení modelů, pomocí speciálního výtahu. Kolegové vozíčkáři se tak mohou účastnit nejen samotných závodů, ale s pomocí jen jedné asistenční osoby i plnohodnotně trénovat. A jejich uznání nás samozřejmě těší, protože takto vybavená není zatím žádná další dráha v republice. Snažíme se samozřejmě vyjít vstříc i veřejnosti, vedle propagace automodelářství jsme i výrazně vylepšili prostory pro diváky.

Během zimy, kdy je venkovní dráha uzavřena, klub využívá tělocvičnu TJ Spartak. Některé seriály závodů se tak jezdí pouze v zimě v tělocvičně na kobercové dráze, některé pouze v létě na otevřené venkovní asfaltové dráze. Máme ale i celoroční seriály, které začínají zimní částí v tělocvičně a pokračují letní částí na venkovní dráze.

Všechny závody jsou pořádány jako otevřené (Open), není tedy třeba být členem klubu ani držitelem jakékoli jezdecké licence.


Organizační záležitosti

Předseda: Miloslav Pfeffer, telefon: +420 604 407 887, email: predseda@rcautacelakovice.eu

Místopředseda: Richard Klik, telefon +420 724 611 920, mistopredseda@rcautacelakovice.eu

Úhrady plateb ve prospěch klubu

Pokladník a hospodář: Pavel Holub, telefon +420 775 219 590, email: hospodar@rcautacelakovice.eu

Účet pro bezhotovostní úhradu členských příspěvků a dalších plateb (do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno)

430709028/5500

Adresa pro korespondenci

RC KLUB – p. Pavel Holub

TJ Spartak Čelákovice

Masarykova 585

250 88 Čelákovice

Členský výbor

Členský výbor se schází pravidelně jednou měsíčně a pracuje ve složení:

Předseda: Miloslav Pfeffer

Místopředseda: Richard Klik

Pokladník / hospodář: Pavel Holub

Členové výboru: Jiří Těhník, David Veselý, Zdenek Hanzlík, Jiří Nováček, Tomáš Kupilík, Jaroslav Trégr


Příjezd k dráze a parkování

Pro snazší orientaci jsme připravili jednoduché mapky. Přístup k dráze je z ulice Ve Vrbí, do které lze se zvýšenou opatrností sjet z ulice Rybářská.

GPS souřadnice dráhy: 50°9’54.603″N, 14°44’59.536″E

Upozorňujeme na to, že ulice Ve Vrbí je slepá a parkovací prostor okolo brány do areálu je tak velice omezený. Vzhledem k tomu, že ulice je intenzivně využívána chodci a cyklisty s malými dětmi, dbejte zvýšené opatrnosti a respektujte dopravní značení. Místo často kontroluje městská policie, a mnohdy i na podněty místních občanů.