Sport spojuje

Společně strávený čas vytváří nejen nezapomenutelné zážitky, ale i dlouholetá přátelství. A právě skrze sport se tato přátelství snadno navazují a utužují po celý život. 

Spartak Čelákovice je největší sportovní klub ve městě. Mimo  700 přihlášených členů, se vyskytují kolem klubu desítky rodinných příslušníků,věrných diváků a účastníků sportovních akcí a zápasů, kteří by mohli přiložit tzv. ruku k dílu. Protože víc hlav víc ví a víc rukou víc umí. A když se k tomu ještě přidá fakt, že to vše se dělá pro děti, no tak není o čem dlouho uvažovat 🙂 

A proto jsme vytvořili tuto platformu: SPORT SPOJUJE, prostřednictvím které chceme vypisovat konkrétní projekty a oslovovat vás, naše členy, rodinné příslušníky a podporovatele, s prosbou o pomoc. 

Konkrétně můžete pomoci např. aktivním podílením se při pořádání různých sportovních akcí nebo i jen dobrou radou či doporučením. Vše záleží na vašich schopnostech, možnostech a vůli se podílet. Vše dobrovolně samozřejmě 🙂 

Jsme zkrátka parta nadšenců, kteří se ve svém volném čase věnují sportu a dětem a snaží se, i když občas s omezenými prostředky, dělat to jak nejlépe umí a na co nejlepší úrovni. A tak pojďme společně podpořit sport v našem městě a vytvořit tak dětem lepší podmínky pro jejich koníčky a trávení volného času. Neváhejte a spojte se s námi! 

Děkujeme. 


PROJEKTY

NOVÉ LOGO SPARTAK ČELÁKOVICE

TJ Spartak Čelákovice má dlouhou historii, čemu odpovídá i staré logo, které ale bohužel  nereflektuje mnoho nově vzniklých sportovních oddílů působících pod Spartakem. Proto bychom chtěli jednotné logo pro TJ Spartak a dále různé varianty pro jednotlivé oddíly. Samotné logo by se pak mělo stát základem pro nový vizuální koncept celé sportovní organizace a jasným moderním komunikačním prvkem pro celý sportovní klub a jednotlivé oddíly. A jelikož příští rok (2020) bude rokem oslav 70 let atletiky, rádi bychom ho oslavili i s novým logem, řádně jak se patří.

Spojte se s námi: info@spartakcelakovice.cz
Termín realizace 12/2019


NÁKUP A VÝSADBA STROMŮ

Na pozemku fotbalového hřiště požádal TJ Spartak o kácení jednoho starého topolu, jehož suché větve a především dezolátní stav celého stromu (viz foto) ohrožoval životy dětí, které na tomto hřišti trénovaly.

Na základě žádosti odbor životního prostředí města Čelákovice odsouhlasil kácení výše zmíněného  stromu s podmínkou výsadby tří nových stromů, konkrétně javor mléč (Acer platanoides – Rayal Red) s obvodem kmínku 14 – 16 cm. 

Na základě poptávky jsme obdrželi nabídku v celkové částce 28.332,- Kč (viz příloha) TJ Spartak Čelákovice plně akceptuje požadavek příslušného odboru města Čelákovice, ale současně je to pro nás, jakožto neziskovou organizaci, částka příliš vysoká. A to i s přihlédnutím na fakt , že v tomto roce jsme bohužel neobdrželi od města dotaci na provoz našeho sportovního klubu, což logicky představuje značný propad v jeho celkových příjmech.

A co přesně představuje 30.000,- Kč pro jednotlivé oddíly?

  • ATLETIKA: 100 míčů nebo 7 balančních podložek (tzv. bosu) či 22 ks oštěpů nebo také 23 medicinbalů
  • STOLNÍ TENIS: 1 tréninkový robot nebo 2 zánovní stoly nebo také 20 krabic tréninkových míčků či 1 nová podlaha v malém sálku nebo 1 sparing partner pro mládež či 20 párů potahů na pálku nebo 20 pingpongových pálek bez potahů.
  • BOX: 10 mikin s potiskem, 6 párů rukavic,10 tílek,10 boxerských trenek, 6 helem a 4 medicimbaly
  • ŠACHY: jedna digitální šachovnice či například troje šachové hodiny nebo také dvě demonstrační šachovnice a nakonec i podpora 10 děti při soutěžích na úrovni Mistrovství Čech a Mistrovství ČR

Spojte se s námi: info@spartakcelakovice.cz
Termín realizace: do 11/2019