Krajský přebor v přespolním běhu Čáslav

V neděli 17. 3. 2019 se v Čáslavi konal krajský přebor v přespolním běhu. 🏃‍♂️🏃‍♀️ Na startu jsme měli hned tři želízka v ohni.
Kopcovitý terén v přilehlém parku u stadionu výborně vyhovoval Petrovi Špitálskému i Šimonovi Luhanovi. Oba dva byli na stupních vítězů, Petr na 3. 🥉 a Šimon na 2. místě 🥈. Klára Kobková v nejvíc nabitém běhu mladších žákyň i přes drobné zdravotní komplikace, které jí nedovolily podat svůj nejlepší výkon, se umístila v popředí startovního pole.
Za zmínku stojí také výkon Petra Luhana v kategorii veteránů, kterou suverénně vyhrál 🥇, takže máme krajského přeborníka. V celkovém žebříčku v kategorii muži se umístil na krásném 3. místě. Všem závodníkům osobně předávali medaile Jarmila Kratochvílová a Ludmila Formanová, obě mistryně světa.

Lepší začátek jara jsme si nemohli přát. Díky všem. 👍

57. ročník ČELÁKOVICKÁ HODINOVKA

Legendární běžecký závod, který se v tomto roce uskuteční po 57. Navazujeme na tradici od roku 1955 a hned na prvním ročníku v Čelákovicích v roce 1955 byly překonány dva světové rekordy na 15 mil a 25 km. A to nikým jiným, než naším nejlepším běžcem historie Emilem Zátopkem.

I přes velké množství běžeckých závodů v posledních letech, patří Čelákovická hodinovka k ojedinělé formě běžeckého závodu, který je atraktivní jak pro samotné běžce, tak diváky. Tartanový povrch s předvídatelným terénem umožňuje závodníkům maximálně se soustředit na svůj běh, s cílem vytvoření svých dětiosobních rekordů. Díky uzavřenému okruhu nepřichází o atmosféru celého závodu ani diváci, kteří mohou svého favorita povzbuzovat, či vše přehledně sledovat z tribuny stadionu. K doplnění atmosféry po celou dobu hraje hudba a je zajištěno drobné občerstvení.

V tomto roce bude poprvé použita moderní technologie pro měření uběhnuté vzdálenosti. Každý závodník obdrží čip, díky kterému budou zaznamenávány jednotlivá kola. Po uplynutí časomíry bude doměřena atletům uběhnutá vzdálenost nedokončeného kola.

Přihlášení k závodu: prostřednictvím elektronické přihlášky na www.atletikacelakovice.cz, přihlášení možné do 1. 10. 2019.

Začátek registrace a celé akce: 13:00, registrace je ukončena ve 14:00 v den závodu.

Start: 14:30, v případě naplnění kapacity prvního závodu se bude konat další závod v 16:00.

Startovné:

     • bezhotovostní platba: 200,- Kč (částka musí být připsána na účet nejpozději 2. 10. 2019, jinak je registrace neplatná).
     • hotovost na místě v den závodu: 300,- Kč (platba včetně registrace musí být provedena do 14:00)

Bezhotovostní platbu proveďte na bankovní účet:

číslo bankovního účtu: 0424481389 / 0800

variabilní symbol: 2019001

konstantní symbol: 0308

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno a příjmení.

Čas závodu: 1 hodina

Cílem závodu je za určený čas jedné hodiny uběhnout na běžeckém oválu co nejdelší vzdálenost. Závodníkovi jsou počítána jednotlivá kola a po uplynutí stanoveného času je dopočtena uběhnutá vzdálenost.

Vyhlašované kategorie

ženy do 24 let muži do 24 let

ženy 25 -34 let muži 25 – 34 let

ženy 35 – 44 let muži 35 – 44 let

ženy 45 – 54 let muži 45 – 54 let

ženy nad 55 let muži nad 55 let

Podmínky závodu
 • Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození běžce.
 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýkoliv údajů na webových stránkách www.atletikacelakovice.cz bez předchozího upozornění.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
 • Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout závod během určeného času.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 • Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

Registrace

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Registrace se provádí prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách www.atletikacelakovice.cz
 • Registrační poplatek přes registrační formulář je 200,- Kč, je konečný a nevratný. Elektronická registrace musí být provedena nejpozději 1. 10. 2019. Registrace na místě pořádní v den závodu je 300,- Kč a je ji možné provést do 14:00.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele.
 • Registrační poplatek je nevratný.
 • Registrační poplatek je převoditelný (např. ze zdravotních důvodů).