Výzva k podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek vypršela 24.1.2023 v 17,00

TJ Spartak Čelákovice, z.s., Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, IČ 43750567 www.spartakcelakovice.cz

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadané dle Metodického pokynu k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy k dotačnímu PROGRAMU 2023 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU SPORTU A VOLNÉHO ČASU

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu-stavební práce „Zateplení pláště sokolovny Čelákovice

l. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název zadavatele:

TJ Spartak Čelákovice, z.s., se sídlem Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, IC: 43750567, zastoupená: Jaroslav Ryneš, předseda, e-mail: jrynes@tiscali.cz , web: www.spartakcelakovice.cz. telefon: +420 721 786 050

Kontaktní osoba: Petr Dvořák, Jana Kamaráda 1974, 250 88 Čelákovice, e-mail: deandpe65@gmail.com, telefon: +420 603 200 050

Il. Druh a předmět veřeiné zakázky

Název veřejné zakázky: „Zateplení pláště sokolovny Čelákovice” Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu-stavební práce Předmět veřejné zakázky:

Zateplení objektu — pouze zadní trakt – tělocvična

 • zateplení obvodového pláště polystyrenem
 • opatření otvorových výplní vnějšími parapety
 • demonáž/montáž okapů a svodů dešťové vody ze střechy – demontáž/montáž hromosvodu

Kód CPV zakázky:

 • 45212200-8 — Stavební úpravy sportovních zařízení
 • 45212290-5 — Opravy a údržba sportovních zařízení

Ill. Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky: Sokolovna Čelákovice, Masarykova 585/16,

Prohlídku místa plnění veřejné zakázky lze dohodnout na tel. čísle +420 603200050 Doba plnění veřejné zakázky:

Předpokládané datum zahájení stavebních prací: 1. září 2023

Předpokládané datum ukončení stavebních prací: 15. prosince 2023 Předpokládaná celková hodnota zakázky bez DPH: 963.000 Kč

IV. Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečných informací

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy a je zdarma k dispozici na webových stránkách zadavatele www.spartakcelakovice.cz od 16.1.2023 do 24.1.2023

V. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek: 16.1.2023, konec běhu lhůty pro podání nabídek: 24.1.2023 v 17:00 hod. Nabídka bude doručena poštou či osobně do konce lhůty pro podání nabídky

Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času — tématické zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit — investiční podpora”

TJ Spartak Čelákovice, z.s., Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, IČ 43750567 www.spartakcelakovice.cz

do sídla zadavatele na adresu Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, případně po telefonické dohodě na tel. čísle +420 603 200 050 předána osobně k rukám Petr Dvořák, Jana Kamaráda 1974, 250 88 Čelákovice.

Vl. Vázanost nabídky

Uchazeč je vázán svou nabídkou 90 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Realizace díla je závislá na přidělení dotace od Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu sportu a volného času. Zadavatel si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla, případné zrušit zadávací řízení.

VII. Požadavkv na prokázání splnění kvalifikace

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

VIII. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, více je uvedeno v zadávací dokumentaci.

IX. Omezení subdodavatelů

Zadavatel má v úmyslu si vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem — více v zadávací dokumentaci

V Čelákovicích, 12.1.2023

Ohlédnutí za Krajským Přeborem

Začali nám prázdniny tak je tu chvilka na ohlédnutí za výsledkem na Krajském přeboru, který se konal v Neratovicích 28.6.2020.

Náš tým se tam vydal ve velkém počtu 16 dětí. Však jsme se chystali obhájit hned 4 loňské medaile a naši mladší hráči se rozhodli, že tento turnaj pojmou jako trénink před jejich zářiovým turnajem a potrápí ty větší. Družina to tedy byla různorodá od 6 do 14 let.

A jak se nám vedlo??

Kategorie HD14 tedy ti největší. Druhé místo mezi hochy získal Antonín Pešek a v kategorii dívek dosáhla na třetí místo Karina Nella Müllerová. Pro oba tento pěkný výsledek znamená postup na MČR konané v září.

Kategorie HD12 – zde jsme měli zastoupení pouze v chlapecké části. Karin nám vyrostla a naše další slečny ještě patří do menších kategorií. Naším dlouhodobě nejsilnějším hráčem této kategorii je Tomáš Sedmihradský. Ten i tentokráte potvrdil pověst a získal zlatou medaili, nicméně se pomalu musí začít bát, protože jeho parťák Adam Mrázek se dostal na třetí místo a brzy mu bude šlapat na paty. Oba dva postoupili na MČR.

1.místo Tomáš Sedmihradský 3.místo Adam Mrázek

Výborně! Obhajoba splněna a 4 kovy jsou doma, ale co HD10?? V této námi tradičně nejvíce obsazené kategorii nic? Loňský přeborník Bruno Topenčík neponechal nic náhodě a bez jediné porážky dokráčel ke zlatu. Mezi dívkami si loňská medailistka Linda Kubíčková vybrala slabší chvilku, a tak ji v boji o medaili zastupovala naše přebornice kategorie do 8 let Sabinka Jeníková. Bohužel v přímém souboji o medaili prohrála a zůstala na ní ta nepopulární bramborová, ale i tak je to úspěch a obhajoba jejího titulu ji čeká po prázdninách. Uvidíme, jak se jí povede. I další naši hráči této kategorie si tento přebor vyzkoušeli a největší radost nám udělal náš benjamínek teprve 6ti letá Ellen Topenčíková ziskem 2,5 bodu se soupeři, až o 4 roky staršími.  

Velké finále 2019 – krajský přebor mládeže

Když byl červen 2015 a my jsme byli na krajském přebor mládeže do Mladé Boleslavi, bylo mi ouzko, když jsme přebírali jednu bronzovou medaili v kategorii dívek do 14 let – Gábina Hladká byla tehdy třetí ze čtyř dívek, v celkové tabulce do 14 let obsadila předposlední místo.

Když loni v Říčanech vyhrála kategorii dívek do 16 let Hanka Jankovská a nechtěla si převzít pohár, nevěděl jsem, jak jí to nařídit, aby pro něj šla. Brala to jako potupu, že je dívek tak málo… Přitom byla první ze čtyř a výsledkově byla v první polovině se 4 body ze 7. Na postup tehdy dosáhnul Tomík Sedmihradský v kategorii do 12 let – ale bylo to bez medaile. Vzpomněl jsem si při vyhlašování na rok 2015 a na to, jak mám sucho v puse, že se tak nevede a nevím, jak děti přimět k tomu, aby byly lepší.

Letos jsem zkusil dát zvláštní motivaci. Ano, netradiční, ale asi to jinak neumím. Slíbil jsem, že pokud postoupí aspoň 3 kluci, tak každý postupující a k tomu i naše krajská přebornice mezi dívkami mi mohou říct, kolik kg mám za něj zhubnout. Každý mohl říct maximálně tři kg, ale v úhrnu jsem riskoval třeba i 21 kg. Po letech slabších výsledků se to možná jevilo jako dost ambiciózní plán. Něco, co děcka nemohou splnit. V kategorii do 10 let to vypadalo nadějně pro Bruna, ve dvanáctkách jsem věřil Tomíkovi i Adamovi a ve 14 měli reálnou možnost bojovat o postup Dan a Tonda. K tomu v desítkách byla Linda mezi holkama s šancemi na medaile a ve čtrnáctkách pak Zuzka i Karin.

Dnes se mi toto píše lehce, protože vím, jak to včera dopadlo a mohu to tedy napsat.

Kategorie do 10 let

MÁME KRAJSKÉHO PŘEBORNÍKA! Je to prostě úžasný pocit, když dvě kola před koncem váš svěřenec má celý bod náskok na druhého pronásledovatele a navíc s ním již hrál. Bruno Topenčík si v sobotu i neděli hrál svou vlastní soutěž. Skutečně! V sobotu jednou, když věděl, že pozice není dobrá, nabídl soupeři remízu a ten s díky přijal. Další dvě remízy si schoval až na poslední dvě kola. Ostatním soupeřům ukazoval, jak se hrají šachy. Bruno získal úžasných 7,5 bodu z 9 a zahraje si mistrovství Čech do 10, ale i do 12 let. Až tak fantastický výsledek jsem od Bruna nečekal, protože každý si někdy vybere slabou chvíli a jeho jediná slabá chvíle skončila ve čtvrtém kole remízou.

V kategorii do 10 let se blýsklo ještě jednou. Linda uhrála celkem 4 body z 9. Sice její partie byly často spíše v kategorii velmi krátké, ale občas bylo na co koukat a bojovnost tomu nechyběla. Takže velmi potěšující bronz.

Kategorie do 12 let

V sobotu jsem několikrát říkal, že kluci ve dvanáctkách to budou mít asi trošku jednodušší, ale že by to mělo vyjít oběma. Nejen že byli nasazení jako 2 a 4 (Adam a Tomík), ale do třetího kola vyhrávali zcela suverénně. Pravda, Tomík sice ve čtvrtém kole prohrál s Bartákem, ale Adam zas v pátém se Steinem. Proto bylo těžké klukům říct, co mají v předposledním kole dělat, když hrají proti sobě. Nakonec jsem řekl, že je to sice určité riziko, ale že je poměrně slušná šance, že se kvalifikují na Čechy oba. Vždyť hráli stále do čtvrté šachovnice a Adam dokonce stále na druhé nebo první. Čili že by bylo asi dobré, ať pošetří síly a dají si třeba za remízu, že prohra by je mohla teď mrzet a v posledním kole bude hodně remíz. Smůlou všemu bylo, že Adam v posledním kole dostal posledního silného, které mohl dostat – Josefa Bartáka. A tomu sice stačila remíza k celkovému vítězství, ale nějak to asi nechápal, nebo se bál.

Tomík v posledním kole vyhrál a Adam nakonec prohrál na čas. Což situací neskutečně zamíchalo. Na národní mistrovství se dostalo totiž několik hráčů, kteří získali pět bodů, ale de facto na čele nebyli a dostali se na pět bodů výhrou v posledních dvou kolech (Křivánek byl v předposledním kole na deváté šachovnici, Slánský v pátém kole). Celkový výsledek do 12 let je také téměř z říše snů – Tomík nakonec přistál s 5,5 body na celkovém třetím místě (o půl bodu na buchholz před Vyšinským). Adam se 4,5 body nakonec obsadil osmé, poslední postupové místo. Dlužno podotknout, že nikdo neměl vyšší buchholz než Adam.

Kategorie do 14 let

V kategorii do 14 let jsem po třetím kole napůl z žertu a napůl vážně říkal „pískej konec“. Tou dobou byl Tonda třetí a Dan pátý (s cenným skalpem Honzíka Seidla v prvním kole). Kluci to měli jak na houpačce a věděl jsem, že by je to chtělo uklidnit a přimět k té jejich nekompromisní hře. To se ale úplně nevedlo a často to prostě nebylo nějak ono. Ne že by tomu chyběla bojovnost, ale tah na branku, přímočarost jsem tam tolik neviděl. Cítil jsem, že soupeři mají respekt, což nepřidá, ale prostě to neklaplo. Dan hrál v pátém kole s Karin a Tonda nakonec v posledním kole vyhrál se Zuzkou, ale i toto nakopnutí bylo málo. Bodíky se rozkutálely jinde. Tonda byl v součtu jedenáctý se čtyřmi body. Tedy tři místa za postupem. Dan měl sice vyšší buchholz o dva bodíky, ale o půl bodu méně a tedy celkem 14. místo. Zuzka ovšem svým výkonem překvapila. Tři body jí zajistily druhé místo mezi dívkami a třeba jí to zas trošku víc povzbudí k větší iniciativě v šachovém tréninku. Karin nakonec získala bodíky jen dva, ale protože byla poslední nasazená, určitě to není zklamání. Navíc pozor, všichni soupeři, se kterými Karin hrála, byli nakonec před ní – i ti, které porazila! A ty ze dna tabulky nedostala. A v této kategorii bude ještě rok. A přeci jen to KP je v trošku jiném tempu, než MČR, které si Karin zkusila v březnu a odehrála velmi slušně.

Ostatní, mimo úterní tréninkovou skupinu

To jsem ovšem zmínil jen hlavní tréninkovou skupinu – osm dětí, co mi chodí v úterý na tréninky. Ale ještě jsem vynechal ty, které jsem sledoval jen po očku.

Vojtíšek Sedmihradský se dle mého soudu za poslední rok hodně zklidnil a hraje mnohem uvážlivěji. Získal celkem tři bodíky a pozitivní je, že ve třetím kole porazil Postráneckého, který doklouzal na 4 body. To jen ukazuje, že Vojtík ještě nemá výdrž. Ale už má zjevně zapálení pro šachy. To se trenérovi povedlo! J

Viktor Meca nakonec získal tři bodíky. Výsledek přibližně dle očekávání, i když průběžný stav 3 z 5 byl hodně slibný a v předposledním kole vlastně prohrál se soupeřem, který se kvalifikoval na Mistrovství Čech. Viktor se trošku nešťastně přesouval napříč tréninkovými skupinami letos. Osobně si myslím, že by mu vyhovoval původní termín v úterý. Páteční má sice trošku volnější režim, ale je to již pro zkušenější hráče a ten výklad cca 45-60 minut už je pro děti, co vydrží a dost mě znají. Ale to se časem srovná.

Martin Sedmihradský to dle mého soudu již předem měl mít dost těžké. Protože jej delší čas moc nesleduji, tak jsem byl upřímně dost zvědavý, jak to dopadne. No, s formou se Martin nepotkal. To se prostě občas stává.

Souhrn

Asi je to zvláštní, ale jsem rád, že budu muset plnit svůj závazek. A doufám, že na úterní poslední schůzce všechny děti přiměju k tomu, aby přes prázdniny taky přijaly určitý šachový závazek. Po prázdninách se ukáže, jak se nám podařilo to splnit. Jako trenér jsem s výsledek velmi spokojený a opravdu moc nechybělo, aby mohlo být ještě o trošku lépe. Snad stačilo, aby Dan odehrál předposlední partii s Tomem Dejmkem lépe a mohl postoupit, nebo kdyby Zuzka porazila Tondu, mohla být krajskou přebornicí. Ale kdo ví – třeba úspěch těch tří kluků bude motor pro ostatní a konečně pojedeme delší dobu se zařazeným vyšším rychlostním stupněm.

Každopádně letos velmi dobré – Zaječice super 20 místo a v Mělníce 4 medaile – kdo měl víc? J

A ještě v tabulka

Odkazy

HD10: http://chess-results.com/tnr445962.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE
HD12: http://chess-results.com/tnr445961.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE
HD14: http://chess-results.com/tnr445960.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE
HD16: http://chess-results.com/tnr445959.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE
Fotky: https://sachovakouzla.rajce.idnes.cz/KP_2019

Autor fotek Petr Janda.

Atletika pro celou rodinu

Páteční odpoledne patřilo sportování rodičů s dětmi. Přesně 45 sportovních párů složených z mladých atletů a rodičů si poměřily své výkony ve 4 disciplínách. V nesoutěžní části si všichni mohli zasportovat s Denisou Rosolovou a ukázat jí, že v Čelákovicích nejsme žádná béčka :-).

Cílem celé akce nebylo pokoření rekordů, ale užití si společných chvil spojených s pohybem.

Doufáme, že jste si akci užili a už se těšíme na další 🙂

Výroční zpráva za rok 2018

Výbor TJ pracoval v tomto složení:

Předseda: Jaroslav Ryneš  Atletika
Místopředseda: Martin Spilka  Nohejbal
Hospodářka:  Helena Šimková Rekreační sport
Členové:         Pavel Holub  Auto modeláři            
             František Musílek Turistika
             David Housar Box
             Jana Smolíková Stolní tenis
             Libor Mrozinský Šachy
             Tomáš Zápotocký Fotbal
             Radek Šafr         Nohejbal
             

 

Milan Tichý  Rekreační sport
Kontrolní komise Karel Matouš  Stolní tenis
             

 

Miroslav Šup  Atletika

Členská základna:

TJ Spartak Čelákovice

 • 639 členů
  • 228 dospělí
  • 411 mládež

Jednotlivé oddíly:

Aerobic Studio Čelákovice
 • 7 členů
  • 1 dospělí
  • 6 mládež

Tento oddíl je z hlediska dotací řešen samostatně. Trenérka Vlaďka Barešová. Oddíl má své internetové stránky s bohatou prezentací o své činnosti.

Atletika
 • 267 členů
  • 11 dospělí
  • 256 mládež

Oddíl pracuje převážně s mládeží a má 11 stálých trenérů. Renata Michalíková, Barbora Mikešová, Jaroslav Ryneš, Miroslav Pařízek, Miroslav Šup, Lenka Šupová, Veronika Kratochvílová, Jana Flekačová, Radim Vysloužil, Pavel Jandura a David Dvořák. Členové oddílu, kteří dosáhli vyšší výkonnost jsou registrováni ve Slavoji Stará Boleslav. Naše výškařka Carolina Grygarová a Bára Mikešová jsou na soupisce Slavoj Stará Boleslav v I. atletické lize. Na stadionu v Čelákovicích jsme uspořádali Okresní štafetový pohár a 4 kola krajského přeboru přípravek, když na každém kole startovalo 250 startujících. Třikrát veřejné závody společně s atletikou Nehvizdy. Oddíl je pořadatel Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém a spolupořadatelem Večerního běhu Čelákovicemi. Oddíl nemá v Čelákovicích žádné zázemí pro svou činnost. Město nám dalo výpověď ze sportoviště, na které máme uzavřenu smlouvu o výpůjčce na 10 let. V krajské soutěži startují dvě družstva Spartaku Čelákovice. Martin Buchta se umísťoval se v krajských soutěžích na předních místech, výška, 150 m, koule, Klára Kobková, se umísťovala v krajských soutěžích na předních místech, 600m, Šimon Luhan se umísťoval v krajských soutěžích na předních místech, běžec.

Členové oddílu provádějí údržbu atletické dráhy a atletických sektorů, uklízejí listí z topolů a vrb z ochozů stadionu. Byla položená ochranná folie proti prorůstání kořenů od topolů.

Oddíl má nové internetové stránky. Velká cena Čelákovic a Večerní běh Čelákovic je v celostátní termínové listině.

Nohejbal
 • 57 členů
  • 35 dospělí
  • 22 mládež

A Družstvo mužů skončilo v Extralize na 3. místě. Oddíl se těší velkému zájmu diváku, který nemá v České Extralize obdoby. Oddíl má v soutěži ještě B, C a D družstva a družstvo žen v 1. Lize a družstvo dorostu. Michal Kolenský je nohejbal, mistr světa ve trojicích, Ján Kilík, nohejbal, vícemistr světa ve dvojicích. Na soustředění repre žactva se účastnili Filip Seidl a Pavel Svačina. Noví hráč Kuba Ftáčník se osvědčili a je pro družstvo přínosem. Oddíl si svépomocí rekonstruoval antukový kurt. Tím si vytvořil prostor pro práci s mládeží. Velmi příznivě je hodnocen aktivní přístup většiny členů oddílu při budování nohejbalového areálu. Na hostování je Marek Vedral do Slavoje Český Brod. Michal Doucek pokračuje jako trenér juniorské reprezentace. Oddíl uspořádal za podpory města v projektu

Working2gether v Čelákovicích turnaj se zástupci Jihokorejské reprezentace v jokgu. Oddíl má své internetové stránky s bohatou prezentací o své činnosti a ke své prezentace využívá Facebook. Oddíl vzorně reprezentuje město Čelákovice.

Box
 • 7 členů
  • 6 dospělí
  • 1 mládež

Nový aktivní oddíl, jehož členové znovu objevili tento sport pro Čelákovice. Zájem mládeže je velký, ale bohužel nemáme vyhovující prostory, Náš požadavek na využití prostor tribuny (po Bumbej baru) nebyl městem vyslyšen. Oddíl byl přijat do České boxerské asociace. Členové oddílu prováděli rekonstrukci šaten po SK Čelákovice na posilovnu Oddíl má své internetové stránky a využívá Facebook, kde oddíl vzbudil zájem sympatizantů.

Volnočasový a rekreační sport
 • 60 členů
  • 59 dospělí
  • 1 mládež

Hlavní náplní je pravidelné kondiční cvičení žen. Oddíl dále zahrnuje RC klub modelářů. Tradiční je činnost oddílu pro širokou veřejnost. RC klub modelářů má bohatou činnost  a pořádá řadu soutěží. Členové oddílu jsou velmi pracovití a udržují své sportoviště v dobrém stavu.

Stolní tenis
 • 43 členů
  • 29 dospělí
  • 14 mládež

Oddíl se plně věnuje práci s mládeží a startuje v okresních a krajských soutěžích. V soutěži dospělých startují 4 týmy a to A tým postoupil do KP 1.třídy. Po základní části družstvo v základním složení Dvořák Petr, Dražinovský Tomáš, Mlejnek Jiří a Bodlák Jan vyhrálo tabulku, ve finále play-off však podlehlo těsně 9-9 a 7-10 družstvu Libčic s bývalým prvoligovým hráčem. I přes tento nesplněný cíl bude A družstvo usilovat o postup letos. O letní přestávce se ke stolnímu tenisu navíc vrátil Matěj Leypold Iglo a od začátku sezony je platným členem vítězného týmu. Po první polovině tabulky (k 9.12.2018) vede Áčko se zápasovým skóre 11-0 jasně svoji tabulku a směřuje neochvějně do play-off na přelomu března a dubna 2019. Čelákovičtí hráči okupují přední místa průběžného žebříčku jednotlivců. Aktuálně je na prvním místě. B tým v okresním přeboru 1 třídy aktuálně na 3 a 7 místě. C tým startuje v okresním přeboru 2 třídy aktuálně 4 místo a D tým za který hrají nejlepší děti je aktuálně na 5 místě. Pro sezonu 2018/19  se Janě Smolíkové podařilo opět sestavit družstvo žen, složené především z bývalých hráček oddílu. Za stoly tak můžeme v divizi potkat právě Janu Smolíkovou, Ivanu Lustigovou či „Winnie“ Böhmovou-Wangovou a další hráčky. I zde je však potřeba vychovat další hráčky a zajistit jejich výkonnostní růst. Mládež startuje v bodovacích turnajích okresu Prahavýchod a Středočeského kraje.

O prázdninách jsme za výrazného finančního přispění vedení Spartaku, ale částečně svépomocí zrekonstruovali osvětlení sokolovny a provedli její zatemnění. Staré neekonomické výbojky byly nahrazeny za úsporné, ale svítivější LED světla, jejichž intenzitu i odběr energie lze navíc regulovat podle potřeb. Velký dík zde vedení Spartaku za podporu, dále pak všem dobrovolníkům vedeným Jirkou Mlejnkem, Lukášem Skálou, správcem a dalšími.

Oddíl má své internetové stránky s bohatou prezentací o své činnosti.

Šachy
 • 47 členů
  • 13 dospělí
  • 34 mládež

Hana Jankovská, šachy, reprezentovala na Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu obsadila 8.místo.Tento oddíl postoupil do vyšší soutěže a rozvíjí činnost s mládeží. Šachy mají v Čelákovicích tradici a oddíl pořádá několik kol TOUR Čelákovice pro příznivce bleskového šachu. Oddíl za rok zdvojnásobil svou členskou základnu. Tomáš Sedmihradský startoval na Mistrovství ČR. Lukáš Janda vyhrál turnaj o pohár starosty pro starší žactvo a Daniel Kubíček vyhrál v kategorii mladších žáků. V sokolovně byla pro potřeby oddílu získána další herna

Oddíl má své internetové stránky s bohatou prezentací o své činnosti.

Turistika
 • 58 členů
  • 56 dospělí
  • 2 mládež

Tento oddíl se věnuje převážně naším seniorům. Pořádá dvě významné turistické akce Tříkrálový pochod v lednu – účast 187 turistů a Jarním Polabím v dubnu účast 64 turistů, Akce jsou perfektně zajištěny start i cíl je v sokolovně. Oddíl zajistil pro své členy společnou dovolenou.

Oddíl má své internetové stránky s bohatou prezentací o své činnosti.

Kopaná
 • 83 členů
  • 8 dospělí
  • 75 mládež

Navazujeme na tradici úrovně sportu v Čelákovicích. Druholigové družstvo mužů ve fotbale. Zabezpečit a vytvořit materiálně technické zázemí pro plynulý chod žákovských a juniorských oddílů TJ Spartak Čelákovice s cílem následného rozvoje a profesionalizace těchto oddílů. Oddíl se potýká s nedostatečným zázemím pro svojí činnost. Převážná činnost oddílu je s mládeží, družstva přípravek si úspěšně vedou na turnajích. Oddíl chce navázat na tradici TJ Spartak Čelákovice v kopané. Družstvo mužů má 28 hráčů a startuje ve 4. Třídě. V první polovině soutěže přezimuje na 2 postupovém místě. Na facebooku si oddíl získal přízeň fanoušků. Mládež pravidelně trénuje 2 krát týdně, startuje na turnajích. Přes zimní období trénují v sokolovně. Roman Štangler, fotbal, úspěšný střelec

Oddíl má své internetové stránky s bohatou prezentací o své činnosti.

Volejbal
 • 10 členů
  • 10 dospělí

Jedná se o nový oddíl, který v zimním období pravidelně trénuje v sokolovně.